happy new year 2013

posted on 01 Jan 2013 12:40 by blueboat
 
ตัวละครคอมมิคไฟท์ติ้งของเพื่อน วาดฉลองปีใหม่
 
ปีก่อนไม่ได้อัพซักเอ็นทรี่  ปีนี้จะอัพมั้ย เราก็ไม่รู้
 
ปีใหม่แล้วผ่านไปเร็วจริงๆ(เร็วชิบหาย T-T)
 
 
 
ขอให้ทุกคณมีความสุขในปีใหม่นี้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่
 
ก็คงจะเขียนแค่นี้หล่ะมั้ง....